xoves, 19 de setembro de 2019

Igualad@s: gymkana pola igualdade
Espazo de educación en igualdade con recursos lúdicos-didácticos 
 

Os obradoiros "Igualad@s: gymkana pola igualdade" están orientados a público xuvenil e celebraranse na Biblioteca Pública de Pontevedra:
  • Venres 4 de outubro de 18.00 a 20.00 h. para a mocidade de 16 a 18 anos (15 prazas).
  • Sábado 5 de outubro de 11.00 a 13.00 h. para a mocidade de 12 a 15 anos (15 prazas).

Inscrición previa a partir do día 23 de setembro na entrada da Biblioteca (información) ou por teléfono (886159250) en horario de 9.00 a 20.30 h.
Entrada de balde.Esta actividade realízase ao amparo do Acordo de colaboración entre a Vicepresidencia e a Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza e a Consellería de Cultura e Turismo, para desenvolver as medidas previstas no Pacto de Estado contra a Violencia de Xénero.

mércores, 18 de setembro de 2019

Certame de Relato Curto

BASES:PRIMEIRA. Obxectivo
O obxectivo deste concurso é o fomento da creación literaria no ámbito da Biblioteca Pública, e servir como canle de difusión de novos valores.

SEGUNDA. Participantes
Poderán presentar os seus traballos as persoas maiores de 16 anos.


TERCEIRA. Tema
O tema será a igualdade de xénero.

CUARTA. Criterios de valoración
  • Orixinalidade no tratamento da temática elixida e no emprego de técnicas e figuras literarias.
  • Uso correcto da gramática e da ortografía.


QUINTA. Condicións de presentación das obras

Cada participante presentará un único relato. Este deberá ser orixinal e inédito, sen que fose reproducido ou difundido previamente en ningún tipo de soporte ou medio (publicacións escritas, páxinas web, redes sociais, etc.)
O idioma elixido pode ser o galego ou o castelán.
A extensión máxima admitida é de tres páxinas escritas a ordenador con fonte Arial de tamaño 11 e entreliñado de 1,5.


SEXTA. Presentación de orixinais
Os traballos poderán presentarse dun dos seguintes xeitos:
  • Depositándoos no lugar habilitado no mostrador de préstamo do segundo andar da Biblioteca. O relato presentarase sen asinar e cun pseudónimo, introducirase nun sobre pechado. No exterior do mesmo o participante deberá escribir "VI Concurso de Relato Curto da Biblioteca Pública de Pontevedra + o pseudónimo" e no seu interior, ademais da obra, incluirá outro sobre pechado cos Anexos I e II cumprimentados.
  • Enviándoos á Biblioteca por correo ordinario nun sobre sen remitente no que conste "VI Concurso de Relato Curto da Biblioteca Pública de Pontevedra + o pseudónimo". Nel incluirase o relato e outro sobre pechado cos Anexos I e II cumprimentados.


SÉTIMA. Prazo de admisión
O prazo de inscrición no certame vai dende o día 18 de setembro ata o 18 de outubro de 2019. Fóra desas datas non se aceptará ningunha obra.


OITAVA. Dereitos de autor
A propiedade intelectual das obras é dos autores. Non obstante, os autores das obras presentadas dan o seu consentimento e autorización á Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola da cesión de dereitos de reprodución, distribución, difusión, exposición e comunicación pública, sen ánimo de lucro, a través dos medios e soportes que estime axeitados, para os períodos e limitacións que a lexislación actual española establece, sempre que se mencione a autoría das mesmas e sen que comporte ningún abono de dereitos aos autores nin derive, en ningún caso, beneficios económicos a favor da biblioteca.
As obras premiadas pasarán a formar parte do patrimonio da Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola.
Cada titular garante ser o titular dos dereitos sobre a obra presentada, polo que exime á biblioteca de calquera reclamación ao respecto.


NOVENA. Premios:
1º premio: Vale de compra por valor de 120 euros na librería Cronopios .
2º premio: Vale de compra por valor de 60 euros na librería Cronopios.
3º premio: Vale de compra por valor de 30 euros na librería Cronopios.
Ademais os tres traballos serán difundidos pola Biblioteca.DÉCIMA. Xurado:
Presidenta: A Directora da Biblioteca.
Vogais: un técnico da Biblioteca e un profesional da literatura ou do mundo libreiro.
Secretario: un usuari@ da Biblioteca.
O veredicto do xurado será inapelable, podendo declarar deserto calquera premio se considera que as obras presentadas non teñen a calidade artística e o contido necesarios.
Os aspectos non previstos nesta convocatoria serán resoltos pola Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola como organizadora deste certame e, na súa competencia, polo xurado do certame.

UNDÉCIMA. Resolución e entrega de premios:
A resolución do xurado farase pública o mércores 24 de outubro, día das bibliotecas. A lista cos premiados será exposta no taboleiro de anuncios da segunda planta na Biblioteca e a través da páxina web da Biblioteca. Ademais, comunicaráselles ós gañadores.
Os traballos gañadores (e, no seu caso, aqueles que o xurado considere máis interesantes de entre os non premiados) serán promocionados pola Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola a través da súa web, das redes sociais e do portal da Rede de Bibliotecas de Galicia, así como na propia biblioteca.


DUODÉCIMA. Devolución de orixinais
Os traballos presentados quedarán en poder da Biblioteca Pública de Pontevedra Antonio Odriozola, que non devolverá aos seus autores os orixinais presentados nin manterá correspondencia cos participantes.


DÉCIMO TERCEIRA. Aceptación das bases
A participación no VI Certame de Relato Curto implica a plena aceptación do contido destas bases e as cuestións non previstas nas mesmas serán resoltas pola organización.

DÉCIMO CUARTA. Datos de carácter persoal
En cumprimento coa normativa vixente de protección de datos, requírese que os participantes cubran o Anexo II adxunto a estas bases.


DÉCIMO QUINTA. Información
Para calquera dúbida que xurda na interpretación das bases pódese contactar coa Biblioteca Pública Antonio Odriozola no mail biblio.publica.pontevedra@xunta.gal ou nos teléfonos 8866159250 e 886159245.

Para descargar os anexos: Anexos I e IIluns, 16 de setembro de 2019

Inscrición nos clubs de lectura para 2019-2020
Club “Voz de muller” luns alternos desde o 7 de outubro de 19.00 a 20.00 h.
Club de francés martes alternos desde o 8 de outubro de 19.00 a 20.00 h.
Club de castelán todos os mércores desde o 9 de outubro de 17.00 a 18.00 h.
Club de galego xoves alternos desde o 10 de outubro de 19.00 a 20.00 h.


Prazo de inscricións do 23.09.2019 ás 9.00 h. ao 27.09.2019 ás 21.00 h. no mostrador de recepción (planta baixa).

Normas da inscrición:
  • Acudir de xeito presencial
  • Cada persoa pode apuntar a dúas persoas (contándose a si mesma)
  • Cada persoa pode apuntarse só a un dos clubs, pero é posible poñerse na listaxe de espera de calquera dos outros


Libros con corazón

Imos poñer a San Valentín como escusa para ensinarvos unha pequena selección de libros en cuxo título aparece a palabra corazón. Se quer...