xoves, 24 de setembro de 2015

25 de setembro, venres: Espectáculo “Camiño de historias”, a cargo de Migallas Teatro


25  de setembro, venres: Espectáculo “Camiño de historias”, a cargo de Migallas TeatroSinopse: Espectáculo constituído por tres historias de tradición oral procedentes de diversos lugares do mundo onde se fala galego ou portugués e que abordan dunha maneira amena cuestión como a difusión destas linguas, a interculturalidade e os dereitos humanos.

Público destinatario: Público familiar, a partir de 4 anos.
Lugar: Salón de actos
Hora: 18:30

Entrada de balde, ata completar aforo

martes, 22 de setembro de 2015

"Pregunte: as bibliotecas responden"
O servizo "Pregunte" www.pregunte.es permite aos cidadáns realizar consultar gratuítas ás bibliotecas participantes no proxecto a través de internet a través de dúas modalidades: correo electrónico e chat. 

"Pregunte: as bibliotecas responden" é un servizo cooperativo entre o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte e as Comunidades Autónomas que ten como fin proporcionar recursos de información gratuíto a todos os cidadáns e responder as súas consultas de carácter xeral. 


                                                          "Pregunte: as bibliotecas responden"


xoves, 10 de setembro de 2015

BASES DO II CONCURSO DEBASES DO II CONCURSO DE RELATO CURTO BIBLIOTECA PÚBLICA DE PONTEVEDRA ANTONIO ODRIOZOLA


Tema:
Pontevedra como tema central e non simple contextualización ou pretexto.

Obxectivo:
O obxectivo deste concurso é o fomento da creación literaria no ámbito da Biblioteca Pública, e servir como canle de difusión de novos valores.

Participantes:
Poderán presentar os seus traballos as persoas maiores de 14 anos.

Criterios de valoración:
·         Orixinalidade no tratamento da temática proposta e no emprego de técnicas e figuras literarias.
·         Uso correcto da gramática e da ortografía.


Condicións de presentación das obras:

Cada participante poderá presentar un único relato. Este deberá ser orixinal e inédito, sen que fose reproducido ou difundido previamente en ningún tipo de soporte ou medio (publicacións escritas, páxinas web, redes sociais, etc.).

O idioma elexido pode ser o galego ou o castelán.

A extensión máxima admitida é de tres páxinas escritas a ordenador con fonte Arial de tamaño 11 e interliñado de 1,5.

Os traballos poderán presentarse dun dos seguintes xeitos:

·      Depositándoos no lugar habilitado no mostrador de préstamo do segundo andar da Biblioteca. O relato presentarase sen asinar e cun pseudónimo, introducirase nun sobre pechado. No exterior do mesmo o participante deberá escribir "II Concurso de Relato Breve da Biblioteca Pública de Pontevedra + o pseudónimo" e no seu interior, ademais da obra, incluirá outro sobre pechado cos seus datos persoais (nome, apelidos, teléfono, DNI e correo electrónico).

·      Enviándoos á Biblioteca por correo ordinario nun sobre sen remitente no que conste "I Concurso de Relato Breve da Biblioteca Pública de Pontevedra + o pseudónimo". Nel incluirase o relato breve e outro sobre pechado cos datos persoais (nome, apelidos, teléfono, DNI e correo electrónico).


Prazo:
O prazo de presentación vai dende o día 10 de setembro ata o 10 de outubro.

Premios:
1º premio: lote de libros.
2º premio: lote de libros.
3º premio: lote de libros.
Ademais os tres traballos serán difundidos na rede a través da biblioteca.

Xurado:
Presidenta: A Directora da biblioteca.
Vogais: un técnico da biblioteca e un profesional da literatura ou do mundo libreiro.
Secretario: un usuari@ da biblioteca.

Resolución e entrega de premios:
A resolución do xurado farase pública o sábado 24 de outubro, día das bibliotecas. A lista cos premiados será exposta no taboleiro de anuncios da segunda planta na Biblioteca e a través da páxina web da Biblioteca. Ademais, comunicaráselles ós gañadores.

Os traballos gañadores (e, no seu caso, aqueles que o xurado considere máis interesantes de entre os non premiados) poderán ser expostos na Biblioteca e en diferentes canais da Biblioteca en Internet.
 expostos na Biblioteca e en diferentes canais da Biblioteca en Internet.

mércores, 9 de setembro de 2015

CLUBS DE LECTURA 2015-2016
Como todos os anos, a Biblioteca pública pon en marcha os “Clubs de Lectura” que darán comezo o mes de outubro de 2015 e rematarán no mes de xuño do 2016.

Poden formar parte destes clubs todas aquelas persoas, maiores de idade, que queiran compartir a súa experiencia lectora en inglés, galego, castelán ou portugués. Con esta actividade queremos seguir promovendo o uso da Biblioteca e fomentando o hábito lector.

Se non e usuario terá que solicitar o carné.

- CLUB DE LECTURA EN GALEGO: MARTES alternos, de 18:00 a 19:00 h. (20 prazas), a partir do 6 de outubro. Coordinadora: Patricia Saavedra.
- CLUB DE LECTURA EN PORTUGUÉS: LUNS alternos, de 18:00 a 19:00 h. (15 prazas) a partir do 5 de outubro. Coordinadora: Marta Isabela Mora Bogado.
- CLUB DE LECTURA EN INGLÉS: MARTES alternos, de 19:45 a 20:45 h. (20 prazas) a partir do 6 de outubro. Coordinador: Víctor Machín.
- CLUB DE LECTURA EN CASTELÁN: Todos os MÉRCORES, de 17:00 a 18:00 h. (20 prazas), a partir do 7 de outubro. Coordinador: Santiago Eizaguirre.

RESERVAS: 10 por cada club.

PRAZO DE INSCRICIÓN:  Do 14 de setembro  ao 25 de setembro (salvo que queden prazas sen cubrir).

FORMAS DE INSCRICION:

  • Na Biblioteca de 9:00 h. a 21:00 h.  
  • Por teléfono de 9:00 h. a 14:00 h. 
  • Por correo electrónico no seguinte enderezo:

biblio.publica.pontevedra@xunta.es, poñendo no asunto o nome do club ao que quere anotarse. No correo incluír tamén os seguintes datos: Nome e apelidos, teléfono de contacto e nº de lector se xa é usuario da biblioteca.

A Biblioteca confirmaralle a súa inscrición pola mesma vía pola que se inscribiu (salvo se é presencial que se avisaría por teléfono ou correo eléctrónico).

A inscrición é gratuíta.

*O criterio para a selección de asistentes nos Clubs de Lectura será por orde de chegada (día/hora).

*Só se aceptarán as solicitudes entregadas a partir da data de apertura do prazo. Non se admitirá ningunha solicitude enviada antes das 9:00 h. do día 14 de setembro, data de inicio das inscricións.

*Pódese inscribir cada usuario nun só club de lectura a excepción de que queden prazas sen cubrir. 

sábado, 5 de setembro de 2015

PRESENTACIÓN DEL CURSO FILOSOFÍA I, Prof. Domingos Amton García Fernandes

PRESENTACIÓN DEL CURSO FILOSOFÍA I

A filosofía é un saber de segundo grao, que se apoia en saberes de primeiro grao (de modo especial os científicos), dialéctico (traballa con contradicións e inconmensurabilidades), mundano, totalizador (globalizador, holístico, interdisciplinario e non parcelado, mais sen pretensión de ser omniabarcante), teórico e práctico,desenmascarador de ídolos, quebrantador de mitos e ideoloxías, non legalizador do caos. En poucas palabras: un saber integral e non contemporizador co establecido.

Entre os suxeitos a dilucidar: o tránsito das especulacións míticas ás explicacións racionais, lóxicas; os enganos, mentiras, ocultacións, simulacións, doxas, ideoloxías, na caverna de Platón e na nosa; as trampas na argumentación, as falacias máis frecuentes; o home: de animal a fabricación de deuses, ou mellor, dun Deus, o mercado; de corpo e cultura, unha crítica docerebrocentrismo; o pensamento de Karl Marx: alienación, loita de clases, crítica da economía política liberal, o fetichismo da mercadoría e que hai de vixente hoxe na súa teoría; unha contribución á crítica dos nacionalismos: os marcadores identitariose a denuncia das igualacións ficticias; os dereitos humanos como disfrace do capitalismo; diversas teorías antropolóxicas e filosóficas da relixión; os múltiples, ou non tanto, comportamentos morais, que son analizados como inmorais dende a óptica da ética; cuestionar o privado e o público dende a perspectiva do común; considerar se existe realmente a esquerda.

Curso de Filosofía I: “Aproximación á Filosofía”, a cargo do profesor Domingos Antom García Fernandes

Curso de Filosofía I: “Aproximación á Filosofía”, a cargo do profesor Domingos Antom García Fernandes

Actividade convocada pola Biblioteca Pública de Pontevedra dentro do programa de Voluntariado Cultural da Xunta de Galicia.

Lugar: Biblioteca Pública de Pontevedra
Horario: 19’00 – 20'45 (en xoves alternos dende o 1 de outubro de 2015 ata o 16 de xuño).

25  prazas con inscrición previa dende o  luns 7 de setembro:

- Na Biblioteca  de 9:00 a 21: 00 h. 
- Por teléfono de 9:00 a 14:00 h.
- Por correo electrónico no seguinte enderezo: biblio.publica.pontevedra@xunta.es , poñendo no asunto o nome da actividade ao que quere anotarse. No correo incluír tamén os seguientes datos: Nome e apelidos, telefono de contacto e nº de lector se xa es usuario da biblioteca.

En calquera caso a biblioteca lle confirmaría a súa inscrición pola mesma vía pola que se inscribiu (salvo se é presencial que se usaría o teléfono ou o correo).
Programa Completo: 


Día 1 de outubro. Do mito á filosofía
Día 15 de outubro. A caverna de Platón e a caverna actual
Día 29 de outubro. Trampas na argumentación. As falacias máis frecuentes
Día 12 de novembro. O home: de animal a fabricador de deuses
Día 26 de novembro. Cuestionando o cerebrocentrismo. Corpo e cultura
Día 10 de decembro. A emancipación humana en Karl Marx (1841 -1845)
Día 14 de xaneiro. Un fantasma percorre Europa. Ideoloxía e loita de clases(1845 -1851)
Día 28 de xaneiro. Análise do
“O Capital”. Crítica da economía política (1851 -1872)
Día 11 de febreiro. O fetichismo da mercadoría
Día 25 de febreiro. ¿Qué podemos aprender hoxe do pensamento de Marx?
Día 10 de marzo. Contribución á crítica dos nacionalismos
Día 7 de abril. Os dereitos humanos como ideoloxía do capitalismo
Día 21 de abril. Teorías da Relixión I: Frazer, Tylor, Durkheim, Marvin Harris
Día 5 de maio. Teorías da Relixión II: Marx, Nietzsche, Freud, Gustavo Bueno
Día 19 de maio. Morais e Ética
Día 2 de Xuño. Nin público, nin privado. Que entender por común?
Día 16 de xuño. Existen realmente as esquerdas?

Libros con corazón

Imos poñer a San Valentín como escusa para ensinarvos unha pequena selección de libros en cuxo título aparece a palabra corazón. Se quer...