domingo, 12 de maio de 2019

Conta atrás das Letras Galegas: Xosé María Díaz Castro, 2014
Xosé María Díaz Castro naceu en febreiro de 1914 no seo dunha familia labrega dos Vilares (Guitiriz), educouse na escola “habanera”, que promovera a Sociedade de Instrucción “Villares y su comarca”, constituída na Habana. En 1929 ingresou no seminario conciliar de Mondoñedo, onde cursou os estudos da carreira eclesiástica case ao completo. Foi alí onde comezou a interesarse polas linguas e deu os primeiros pasos na escrita, colaborando no xornal El Progreso Villalbés.

Os anos da Guerra Civil cúmpreos na retagarda, no Hospital militar de Pontevedra e despois, ingresa como profesor de lingua no colexio privado León XIII de Vilagarcía. En 1948 gañou praza de funcionario público e trasladouse a Madrid, onde traballou como tradutor para organismos oficiais e privados. Primeiramente no Ministerio de Gobernación, despois exerceu a docencia como profesor de linguas clásicas e modernas, traballou no Consello Superior de Investigacións Científicas e tamén, no Instituto de Cultura Hispánica.

Díaz Castro colaborou nos anos corenta nalgunhas revistas como Alba, pero non sería ata 1961, que Galaxia publica Nimbos, un poemario que o consagraría como un autor poético singular. Nimbos consta de 32 poemas e unha lingua moi coidada, aínda que incorpora moitos dialectalismos chairegos. A recepción por parte da crítica da época foi entusiasta.

A comezos da década dos oitenta regresa a Galicia e instálase na vila de Guitiriz. Nestes anos publica en revistas poéticas como Dorna, onde aparecerían varios poemas seus, tanto vellos como novos.
Ademais de creador literario, Díaz Castro foi un constante tradutor, tanto por necesidades profesionais como por vocación literaria. Traduciu ao galego ou ao español obras importantes doutras linguas e tamén, ao inglés e ao francés, textos poéticos de autores galegos como Rosalía de Castro, Iglesia Alvariño, Bouza Brey... é de salientar a súa participación en proxectos literarios de promoción exterior da literatura española e galega.

Xosé María Díaz Castro finou en Guitiriz o 2 de outubro de 1990.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Aviso

  Estamos a traballar para mellorar as nosas instalacións. Por iso, pechamos o segundo andar do 1 ao 7 de decembro. O mostrador de préstamos...