sábado, 27 de abril de 2019

Conta atrás das Letras Galegas: Eduardo Blanco Amor, 1993Eduardo Blanco Amor naceu en Ourense no ano 1897, constituíu un dos grandes fitos da renovación narrativa galega e asemade, foi unha figura fundamental no teatro e no xornalismo. 
 
Recibiu o maxisterio na Escola Normal da man de Vicente Risco, personalidade que supuxo unha grande influencia no seu posicionamento en defensa da cultura galega. Aos dezasete anos xa traballaba en El Diario de Orense e frecuentaba os faladoiros co seu mestre Risco.

No ano 1919 emigrou a Bos Aires, onde entrou en contacto con intelectuais e artistas, tanto galegos como arxentinos, alí traballou con Borges, Sábato, Suárez Picallo... nesta época fundou a revista Terra, escrita en galego, e colaborou noutras moitas revistas e xornais como El Despertar Gallego, La Nación, Céltiga, Correo de Galicia...

Entre 1929 e 1935 realizou dúas viaxes á Península como correspondente de La Nación, nelas entrou en contacto co Partido Galeguista e a Xeración Nós e tamén, coa Xeración do 27 da literatura española. Co estoupido da Guerra Civil defendeu desde Arxentina o Estatuto de Autonomía e adicouse a espallar a cultura galega.

A súa carreira literaria comeza con Os Nonnatos (1927) e un ano despois o poemario Romances galegos. En 1959 publica unha das súas obras máis importantes A Esmorga, unha ruptura das tendencias costumistas da literatura galega na que se introducen técnicas como a redución temporal, o tremendismo, a plasticidade cinematográfica no ritmo ou as perspectivas suburbanas. No ano 1962 publicou Os Biosbardos e en 1972 viu a luz Xente ao lonxe, onde retrata a estratificación da sociedade urbana de Ourense.

O 16 de xaneiro de 1965 retornou a Galicia e desde entón, centrouse principalmente na súa produción no teatro. Foi unha figura moi salientable do teatro independente, fundou varias compañías e publicou as súas obras Farsas para títeres (1973) e Teatro pra a xente (1975).

O 1 de decembro de 1979, Eduardo Blanco Amor finou en Vigo.


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Aviso

  Estamos a traballar para mellorar as nosas instalacións. Por iso, pechamos o segundo andar do 1 ao 7 de decembro. O mostrador de préstamos...