martes, 9 de abril de 2019

Conta atrás das Letras Galegas: Valentín Lamas Carvajal, 1972
Lamas Carvajal nace en Ourense en 1849, onde estuda o bacharelato antes de desprazarse a Santiago de Compostela para estudar Medicina. Non poderá rematar a carreira por unha enfermidade ocular que eventualmente o levaría á cegueira, pero durante a súa estadía na cidade compostelá entrará en contacto coa intelectualidade galega. Logo voltará á cidade que o veu nacer, onde quedará definitivamente establecido ata o seu falecemento en 1906.

Das súas facetas destacará a xornalística, dirixindo a revista La Aurora de Galicia e o xornal El Eco de Orense e fundando dous xornais moi populares do momento: El Heraldo Gallego e O Tío Marcos da Portela (1874-1890). Mención especial merece este último, tanto pola defensa nel presentada do labrego fronte ao cacique como por tratarse da primeira publicación feita íntegramente en galego.

Pero tamén culivará a poesía, con obras como Espiñas, follas e frores, publicada en dous volumes, Dez cartas aos gallegos, Saudades gallegas ou A musa das aldeas. En prosa escribirá Gallegada, Tradiciós, Costumes, Tipos e Contos da Terriña, un compendio de 19 narracións curtas nas que Lamas Carvajal pon de manifesto o seu compromiso co labrego; e o ben coñecido Catecismo do labrego, unha das obras máis populares da historia da nosa literatura. Nesta obra, a solemnidade do catecismo relixioso é substituida pola retranca labrega para retratar con humor as inxustizas económicas e sociais que sufría o pobo. Imprimironse 13 edicións desta magna obra aínda en vida do propio Lamas, convertendoa en todo un best seller da época.
Ningún comentario:

Publicar un comentario

Aviso

  Estamos a traballar para mellorar as nosas instalacións. Por iso, pechamos o segundo andar do 1 ao 7 de decembro. O mostrador de préstamos...